855BET ส.บอลจัดอบรมผู้ตัดสินทั่วประเทศกติกาใหม่

 855BET

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมผู้ตัดสินทั่วประเทศไทยกว่าห้าร้อยคนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกติกาใหม่ที่จะใช้ในฤดูกาล 2017

855BET เมื่อเวลา 10.00 น. สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการสัมมนาอบรมผู้ตัดสินทั่วประเทศ จำนวน กว่า 511 คน เกี่ยวกับกฏ กติกาใหม่ของฟีฟ่า ที่จะใช้ในฤดูกาล 2017 ที่โรงเรียน ราชวินิตบางแก้ว

การอบรมในครั้งนี้ พล.ต.อ. สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีพร้อมกับ พล.ต.ท. สมคิด บุญถนอม พร้อมด้วยผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินอาทิผศ.ดร.ภิรมย อั๋นประเสริฐ, นางสาวพัณณิภา คํานึง, ผศ.ชลัช ภิรมย, นายไชยวัฒน กัน, ผศ.พงศธร เพิ่มพานิช, นายณัฏฐ ศรีเสาวลักษณ, นายอดุลยชาติ ขันธมะ, พ.จ.อ.ปรีชา กางรัมย, นายสุเมธ สายแวว, นายประเสริฐ ครุฑศรี, จ.ส.อ.ณัฐนัย แพงสุภา, นายอรรถกร เวชการ, นายพลกฤษณ นิตยชาต

หลังพิธีเปิด นายกสมาคมฯ กล่าวว่า “วันนี้เป็นการเปิดการฝึกอบรมกรรมการผู้ตัดสินซึ่งจัดโดย ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินและคณะกรรมการผู้ตัดสินจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ การฝึกอบรมครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมคณะกรรมการผู้ตัดสินในทุกระดับ เป็นการให้ความรู้ในเรื่องการทำหน้าที่กรรมการผู้ตัดสิน ตลอดจนเรื่องกติกาใหม่ๆที่ฟีฟ่าได้ออกมาสำหรับการแข่งขันฤดูกาล 2560